Dopis Justicii

Dopis Justicii

21. října 2018 v 16:05
Justicie - římská bohyně, je symbolem mravního zákona a zosobňuje spravedlnost.

Kdysi jsme měli možnost při porušování práv občanů ze strany státních represivních orgánů poslat stížnost na lampárnu.Ty jsou už však zrušené, tak jedinou možností dnes je v takovém případě napsat přímo do panteonu bohů a to přímo bohyni spravedlnosti Justicii.


Vážená paní bohyně Justicie,

obracím se na Tebe (tykám, neboť bohům se vždy tykalo) jako na poslední instanci, která má v patronátu právo a spravedlnost. Beru na zřetel, že málokdy se Ti během uplynulých staletích dařilo. Ne většinou Tvoji vinou, ale všemožných intrikánů a všiváků,co Tvůj majestát nakopávali do zadnice a tím si tak přivlastňovali monopol na spravedlnost. Soudili bez zábran i svědomí a ničili tak bezpočetkrát osudy nevinných lidí.
Když Tě splodil Tvůj otec Jupiter s matkou Juno, dali Ti do vínku meč a váhy. Meč je symbol trestu a váhy rozvážnosti. Meče si však přivlastnili mocní, aby mohli sekat a zabíjet slabší a váhy se staly symbolem korupce - kdo kolik naloží, tolik mu bude odváženo.
Později Ti pro jistotu dali přes oči šátek, která nepatřila původně k Tvoji výbavě. Všemožně to zdůvodňovali, ale hlavně proto, abys byla slepá a neviděla na to, co se ve skutečnosti provádí. A provádělo se toho dost s tím jejich výkonem zkostnatělé byrokratické spravedlnosti. Byl by to dlouhý výpočet jmen soudců, státních zástupců, inkvizitorů s jejich nespravedlivými rozsudky a zločinů proti lidskosti. Všichni měli zpravidla za sebou studium římského práva a odvolávali se na Tvůj majestát. Ti všelijací smrtihlavové, sadističtí Torquemadové, Višiněvští, Freislerové, Urvalkové etc. a nevyjímaje ani ty současné, kteří soudí jménem mocných nebo podle svých genů, co mají zakódované v té rybí nukleové kyselině nebo kde. Vím o čem mluvím, protože mám s tím vlastní zkušenost. (Kromě toho, všichni jsme prý původně byli ryby, dokud se z nás nestali opice.)
Milá Justínko, obracím se na Tebe jako na konečnou stanici, protože se mi zdá, že už jsem se obrátil na všechny dostupné adresy. Je pravdou, že na některé jsem se neobrátil, například na brunejského krále,ale ani na lampovnu. Na toho brunejského krále jsem se neobrátil, protože neznám jeho PSČ a jiné korunované hlavy mají, jak sleduji média,dost problémů sami se sebou a svými zeměmi. Nechci je zatěžovat svými problémy, z pohledu světového dění malichernými. Malicherné problémy by to však neměly být pro právníky a instituce, na které jsem se obrátil, jejichž zaměstnanci jsou v naší republice za to dobře placeni. Ty lampovny také už všechny zrušily v rámci modernizace a privatizace, ačkoli za komunistů to byla s oblibou doporučována adresa. Tak píšu Tobě, i když mám pochybnosti, zda Tě v tom Římě vůbec zastihnu.
No co už, ale Ty jsi opravdu ta poslední možnost, na kterou se můžu obrátit. Napsal jsem také na všechny možné lidsko-právní instituce, které by se s dodržováním lidských práv měli zabývat, žel, ani tam není žádný výsledek. Nemá cenu ani zmiňovat tištěná média, kterým jsem napsal a nebylo jich málo, aby můj případ investigativní novináři proklepli. Mají také jiné priority jako jsou celebrity, politici, blbouni co píší, a tak se nebudu divit, pokud ani Ty, Justínko, se mi tentokrát neozveš. Jako galantní muž Ti to budu tolerovat a prominu, na rozdíl od těch ostatních, pro které se mi galantní být nechce.
Obrátil jsem se i na odvolací a dovolací soudy, ústavní, nejvyšší, evropské i ty nižší s krajskou a okresní působností. Je velice pravděpodobné, milá Justínko, že vzhledem k časové vzdálenosti do těch spisů nenahlédneš ani Ty. Tobě to posílám zejména proto, aby nebyl můj případ zcela zameten pod koberec, aby se ukázalo a hlavně archivovalo pro budoucnost, jakých výkonů je schopna naše byrokratická justice. (Je to trapné, že se pojmenovali podle Tebe a já se Ti za to za ně upřímně omlouvám.)
Celé všechno začalo tím, že kdysi, za divoké privatizace a nástupu všemožných banditů k moci, jsem si dovolil vydávat malý lokální občasník, ve kterém jsem jejich divoké praktiky popisoval. Těm banditům se to moc nelíbilo, dělali všechno možné, aby mi vše překazili - zákazy, fyzická inzultace, výhrůžky a jeden rozumbrada magor mě dokonce ocejchoval za cvoka, který má takovou drzost, že si vydává vlastní noviny. Nuže, bolševik se těžko zřekne svých pod kůží uchovaných názorů a představ.
Další z jejich pevně zafixovaných představ je, že k lepší obživě se dostanou kapsářstvím. Na tom ten bolševický systém byl založen, to každý ví. Ukradli rolníkům role, fabrikantům fabriky, živnostníkům živnosti a když viděli ti dole, že ti nahoře kradou bez zábran, tak kradli i ostatní bez zábran. Heslo doby bylo, že kdo nekrade, nemá srdce, neboť okrádá vlastní rodinu. A tak se kradení stalo státní doktrínou. Na heslo našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka "Nebát se a nekrást" se vědomě zapomnělo, a tak jsme se báli a kradli. Báli jsme se něco říct, za co by nás mohli zabásnout,takže se kradlo a kradlo, kde se dalo, kdo mohl a hlavně kdo byl při tom.
A teď si představ, milá Justínko, že ti bolševický bandité přišli najednou k ohromné ​​příležitosti po změně režimu - tzv. hadrové revoluci (něžné kamufláži). Tato jim umožnila zcela legálně ukrást fabriky, budovy, hmotný a nehmotný majetek. Vytvořili si k tomu dokonce zákony, rozbili federaci a od večera do rána se z bývalých bolševiků stali kapitalisté, milionáři a miliardáři.
Takže, bylo o čem psát. I já jsem psal, neboť stále jsem měl na paměti to Masarykovo heslo a rozhodl jsem se nebát.
Z bývalých oduševnělých internacionálních bolševiků se najednou stali oduševnělí vlastenci s obrovskými kecy o národě. Mezi námi, Justínko, nažvanili přitom kvanta hloupostí s vymýšlením o národě, který nikdy neexistoval, až do doby, kdy si ho faráři v osmnáctém století vymysleli při rekatolizaci poddaných, aby nemuseli kázat v té husitsko-kacířské češtině, když jim císař Josef II. dovolil zříci se latiny.
A tak bylo témat na psaní habaděj.
Jenže, jak jsem se už zmínil, to se těm pánům banditům nelíbilo. Když jim nevyšly zákazy, inzultace i dehonestace, použili jeden ze svých oblíbených bolševických postupů - komplot pomocí svých pistolníků v policii a tajné služby, včetně zřejmé spolupráce ochotných bolševických soudů. Neváhali ani ohrozit rodinné příslušníky (vždy to tak dělali), a tak na mě nahráli ten podělaný komplot. Odsoudili mě za skutek, který jsem nespáchal a ani jsem ho prokazatelně spáchat nemohl. U bolševiků důkazy nikdy nehrály roli. O tom by tovarišč Višinskij mohl vyprávět celé eposy. Nebudu se zde o tom v tomto dopise rozepisovat, popsal jsem to koneckonců zvlášť ve své knize "Něžná kamufláž a Baťo", v níž se vyjadřuji o této Silly republice, kde se praktikují nezákonné špinavosti ze strany státních represivních orgánů.


Milá Justínko, vím, že nemáš pravomoc mi pomoci. Kdybys ji měla, tak bys dávno nakopala ty smrtihlavy, právníky, soudce, včetně těch různých posluhovačů a mocných intrikánů, co za mastnější žvanec jsou ochotni na občany nahrát lživé svinstvo nebo je jednoduše zlikvidovat. V historii to bylo vždy tak, že většinou dokopali Tebe. Takový je svět. Bohužel!
Jednotlivci nic nezmění a o občanech letí mínění, že jsou ovce, které se nechají bez reptání pást a dojit.
Já se však spíše přikláním k teorii, že předchůdcem člověka byly ryby. Ty se vyznačují tím, že mlčí. Jsem toho mínění, že člověk se od té doby změnil a mlčet by neměl. Jelikož jsem použil už všechny možnosti nemlčet, zneužil jsem nyní Tebe místo duté vrby, jak se píše v jedné pohádce o králi Learovi s velkýma ušima.
A tak se Ti ještě jednou omlouvám a přeji Ti, ať se Ti v budoucnu lépe daří a ty smrtihlavy a atrapy spravedlivých nakop při každé příležitosti do zadnice Ty. Zaslouží si to. Samozřejmě, chtělo by to zapojit mlčící většinu, ale ta by musela přestat být ovcemi a potlačit v sobě ty rybí geny.
Loučím se s upřímným pozdravem a s důrazným přáním, ať se Ti v budoucnu opravdu daří lépe.
občan Slovenska

P.S. : Článek je převzat z knihy "Nemiluji Slovensko a jiné blogy", na kterou jsem dal link v předchozích blozích. Kdo chce o mém případě, ve kterém se markantním způsobem porušil výkon spravedlnosti, vědět víc, má možnost kliknout na níže uvedený link, ve kterém jsou uvedeny přílohy Listu Justínke s konkrétními fakty a doklady zaslány na instituce s kompetencí kontrolovat výkon spravedlnosti,které v tomto směru nic neprovedli.
Tak je možné dozvědět se něco o tom, jak se v této republice zneužívá státní represivní moc proti občanům.
 
 

Reklama
 
Vsevjednom.czFlag Counter