Lež je zločin

Lež je zločin

7. listopadu 2018 v 1:29
Lež je zločin
Mnoho autorů, když píše o komunismu, poukazuje na zločiny, které tento systém vyprodukoval. Ano, je to pravda a statistika to potvrzuje. Komunismus má za sebou více obětí, než všechny ostatní -ismy dohromady. Oponenti budou namítat, že to nebylo tak zlé, mnozí nebyli postiženi, vězněni, popraveni a člověk měl právo na práci, dostal byt, levnou stravu i televizi a také bylo auto po nějakém roce po zaplacení vinkulace. Mohlo se také cestovat, kdo chtěl, dostal se i k moři, i do kostela mohl jít, mohli jste si také myslet, co jste chtěli, jen bylo dobré si to nechat pro sebe. I to je pravda.


Většina z nás, kteří jsme v tomto systému žili a nebyli jsme vězněni ani popravováni, jsme si na to jaksi zvykli a smířili jsme se, že to tak asi musí být. Vyprávěli jsme si v soukromí o tom systému a jeho protagonistech vtipy a kompenzovali si tak svoji nemohoucnost. Co mě však vždy dokázalo vyvést z rovnováhy, bylo, že nás měli za nesvéprávné hlupáky, se kterými si můžou dělat, co jen chtějí. Že nám můžou navykládat všemožné nesmysly a my musíme tomu věřit.
Začátkem padesátých let jsme jako žáčkové podepisovali petice za propuštění Řeka Manolise Glezose z vězení. Později to byl Lumumba, Angela Dawisová, Luis Corvalan a další, co se naše média pohoršovala, jak ti zločinný imperialisté páchají nespravedlnosti nad těmito bojovníky za mír a pokrok. Zatím v našich věznicích a lágrech hnili a umírali desetitisíce politických vězňů, o nichž se média nezmínila a když, tak jako o kulacích, rozvracečích a agentech imperialismu. Jako malý žáčci jsme skandovali "Ruce pryč od Koreje", kde americký imperialisté bombardovali korejské děti. Až později jsme se mohli dozvědět, že to nebyli američtí imperialisté, ale sovětští a čínští imperialisté, co rozpoutali válku v Koreji.
Stejně tak v pozdějším čase jsme se dozvěděli, že neděláme mílové kroky ke šťastné budoucnosti, ale zaostáváme za tím zlým západem ve výkonnosti ekonomiky i v životní úrovni. A také ta velká říjnová revoluce nebyla taková, jak nám ji popisovali, a že i jiné události v historii proběhly úplně jinak. Vnucovali nám svůj výklad minulosti a přítomnosti a abychom neměli možnost přijít k jiným zdrojům, zavedli přísnou cenzuru tisku a zahraniční rádia byly intenzívně rušeny. To falšování skutečnosti jsme si měli možnost plně užít po vpádu sovětských vojsk na naše území a následnou normalizací společnosti. Jeden mohl jen koukat, co nám nakukali v brožurách "Poučení z krizového vývoje" nebo jak začali psát veřejná média ovládaná papaláši. To jsem považoval za největší zločin páchaný na mě.
Po pádu toho režimu jsem si myslel, že tohle všechno padlo spolu s ním. Nestalo se tak. Nikdo nás už neoblboval o slavných dějinách komunistické strany, ale objevili se noví vykladači historie a současnosti. Najednou jsme se mohli dozvědět, že Slováci jsou nejstarší národ v Evropě, že jsme měli krále a světce, měli jsme své vlastní písmo a že jsme bojovali tisíc let za svou nezávislost, svébytnost a kompetence. V jedné brožurce vydaném ve Výzkumném ústavu Cyrila a Metoděje jsem se dokonce dočetl, že Slováci jsou vyvoleným národem, protože jim dal Bůh písmo, tak jak dal písmo i Židům, kteří byli také vyvolení. Jeden by snad mohl dostat i národní hrdost z toho, kdyby si předtím nepřečetl pár knih, kde se dozvěděl, jak to vlastně s tím národem bylo.


Například s tím písmem. Historici mu dali název hlaholice. Její ukázka je vystavena i v Slovenském národním muzeu v Martině. Když jsem si tu ukázku blíže prohlédl, ukázalo se, že to nebyla hlaholika,ale cyrilice, i když musím přiznat, že pár znaků hlaholiky tam bylo. Zeptal jsem se průvodkyně, jak se ta ukázka váže ke Slovensku. Odpověděla mi, že tato ukázka je tam jen tak, protože jinou nemají. Ani ji nemohu mít, protože neexistuje jediný ověřený doklad o tom, že by se na území dnešního Slovenska tímto písmem psalo. Neřeknu v Bulharsku, Chorvatsku, Makedonii, a i v Čechách v klášterech na Sázavě a v Emauzích, tam bylo něco napsáno ještě ve 14. století, než přešli k latině, jak bylo tehdy žádoucí. Ale Slováci mají své vlastní písmo, jak tvrdí někteří naši historici a politici, kteří nám chtějí nainfikovat národní hrdost.
Anebo ti dva Řekové, co se jmenovali Metoděj a Konstantin. (Ten druhý si ho později změnil na Cyril). Oba jsou nám podsouváni jako naši národní světci. I do ústavy tak byli vsunuti, ačkoliv není potvrzeno, že na území dnešního Slovenska pobývali osobně či snad prostřednictvím svých učedníků, kteří se rozprchli do mnoha zemí, na podnět prý "slovenského" krále Svatopluka. Všichni Slované v okolních zemích jsou přesvědčeni, že věrozvěstové Cyril a Metoděj žili na území dnešní Moravy. V Praze pokřtil jeden z nich (Metoděj) celý královský dvůr, a též pár kostelů vysvětil v Čechách, na Moravě a v Polsku, ale kde na dnešním Slovensku?
Takhle bych mohl pokračovat a vybírat perličky a perly z naší historie i současnosti, ale možná někdy jindy se k tomu vrátím, protože tohle opravdu považuji za zločin páchaný na lidech. Že nás považují za naivní hlupáky, kteří všechno sežerou, co se jim naservíruje. Nevím, proč všemožní zakomplexovaní buditelé mají neustálou potřebu v nás vyvolávat jakousi výjimečnost pomocí králů, velmožů, svatých a patronů, namísto toho, abychom s pokorou přijali skutečnost, že jsme stoletími procházeli jako plebejci, kteří se vždy nechali vést světskými a církevními chytrolíny, a kteří si po celá staletí ani neuvědomovali svoji identitu, jak nás přesvědčuje skutečná historie. Svou národní hrdost, pokud ji chceme mít, bychom měli čerpat z přítomnosti, co jsme a jací jsme teď a ne jací jsme prý byli. Na tu okázalou deklarovanou a vymyšlenou minulost můžeme se čistým svědomím vy ... (Doplňte si, co chcete.)

P.S. : Článek je převzat z knihy "Nemilujem Slovensko a jiné blogy", který si můžete zdarma stáhnout z odkazu:
 
 

Reklama
 
Vsevjednom.czFlag Counter